biofotonen therapie

Bio, fotonen, biofotonen, ontologie, biontologie, biofotonentherapie

“Bio” is een term waarmee “het leven” wordt bedoeld. Alle levende wezens op aarde, mens, dier en plant, bestaan uit een bio-samenstelling. Deze bio-samenstelling kan soms verstoord zijn. Dat kan door stress, ziekte, verwondingen of andere vormen van verstoring komen.

Fotonen
Fotonen zijn lichtdeeltjes die elektronisch geladen zijn. Deze fotonen komen voor als golven of als stromingen. Fotonen zijn voor de mens belangrijke en nuttige deeltjes. Deze lichtdeeltjes zijn namelijk een levensvoorwaarde voor de mens. 

Biofotonen
De mens is dus een bio-samenstelling. Deze samenstelling heeft voldoende fotonen nodig.
Fotonen die we nodig hebben om de bio-samenstelling te beïnvloeden, en eenmaal in het lichaam “bio-fotonen noemen”.

Biofotonen zijn uiterst zwakke energetische lichtstralen, bijna onzichtbaar voor het blote oog. 
Elk levend organisme straalt biofotonen uit die enkel met speciale apparatuur kunnen worden gemeten en beïnvloed. 

Biofotonen-Therapie, methode Johan Boswinkel, beknopte beschrijving
Deze Therapie is o.a. gebaseerd op het werk van de biofysicus Prof. Fritz Alfred Popp en de arts Dr. Reinhold Voll. Het is een geneeskunde die op het niveau van toediening van informatie functioneert. Daarbij gaat men ervan uit dat alle materie (dus ook het menselijk lichaam) uiteindelijk uit trillingen van een bepaalde frequenties bestaat.
 
Ziekte wordt zichtbaar door incoherentie van het licht in cellen van organen. Met het door J. Boswinkel ontwikkelde apparaat Chiren wordt de (in)coherentie van het licht in de cellen van de organen gemeten en restbelastingen in het lichaam door b.v. medicijnen, gif, virus, bacteriën etc. opgespoord. Door toedienen van tegenfrequenties op het niveau van licht=informatie worden de destructieve frequenties geneutraliseerd en het lichaam kan herstellen.
 
Boswinkel gaat ervan uit dat de kanker niet de ziekte op zich is, maar het symptoom van een andere verstoring in het lichaam, die gevonden dient te worden om zo die verstoring vanuit de basis te kunnen neutraliseren. Volgens Boswinkel kan een destructief proces, b.v. kanker, omgekeerd worden, als nog ca. 10% van het licht in de cellen van het betreffende orgaan in orde is.
 
Door meting van de energetische toestand van de organen d.m.v. bio resonantie/meten van klassieke acupunctuurpunten volgens de traditionele Chinese geneeskunde aan handen en voeten worden disbalansen (chaotisch licht in cellen van organen) opgespoord. Het apparaat Chiren kan niet alleen tegenfrequenties toedienen, maar ook andere informatie (vergelijkbaar met homeopathie). Zo kan indien gewenst ook de informatie van b.v. Paracetamol in het lichaam worden gegeven.
 
De therapie is erop gericht de coherentie van het licht in de cellen van organen te herstellen.
Indien nodig wordt het lichaam in het genezingsproces verder gesteund door natuurlijke middelen zoals homeopathische middelen of fytopreparaten.

Wetenschappelijk is aangetoond dat levende organismen via dit licht biochemische reacties in de cellen aansturen. Groei en stagnatie, differentiatie en uitwisseling van informatie tussen de cellen zijn dus gekoppeld aan licht. Onze cellen stralen licht uit met 100.000 impulsen per seconde. Van nature is dit licht krachtig gebundeld. De sterkte geeft informatie over de conditie van het gemeten organisme. Storende invloeden verzwakken het licht waardoor het een chaotisch karakter krijgt. Het gevolg is dat lichaamsfuncties verstoord raken en het zelfhelend vermogen ontregeld raakt, wat weer leidt tot ziekteverschijnselen. 

Ontologie.
Ontologie is de leer van het zijn ofwel de zijnsleer. Inderdaad, het lijkt vrij vaag voor niet-medisch onderrichte mensen. Wat is ontologie dan precies? Weten hoe de (huidige) situatie rondom een levend wezen is. In ons geval de (huidige) situatie rondom onze cliënten. 

Biontologie.
Bio is een levend wezen, voor ons meestal een cliënt. Ontologie is de (huidige) stand van zaken.
Biontologie is dus de huidige stand van zaken in en rondom een lichaam, voor ons een cliënt.
We kijken dus niet alleen naar het lichaam, maar ook naar uw leefpatroon. De mogelijke verstoorders van een gezonde balans benoemen we en bespreken we met u.

Biofotonentherapie.
Tijdens een intake gebruiken we biontologie om uw mogelijke verstoorders te vinden. Zodra die duidelijk zijn, zetten we biofotonentherapie in om uw lichaam de mogelijkheid te geven zelfgenezend te worden. Uw lichaam komt weer in een natuurlijke balans. Veel mensen voelen zich na de eerste sessie al een stuk beter.

Licht op Vitaliteit.
Monique Wanders van Licht op Vitaliteit uit Vught bestudeerde levenswijzen en interessante theorieën op gezondheidsgebied en heeft diverse opleidingen afgerond zoals Vitaliteitscoach, Trainer Hormoonfactor (hormoonbalans), Natuurvoedingsadviseur, Groene Kookacademie en Biontologie, waarvoor ze de opleiding gevolgd heeft aan de Health Angel Academy, Institute of Applied Biophoton Sciences. Zeker zo belangrijk is dat Monique ervaringsdeskundige is.