Wat is Biontologie?

Bio en Ontologie

De Chiren

Het begrip Biontologie is op te splitsen in Bio en Ontolgie en te vertalen als:

Bio, wat staat voor leven en Ontologie is de leer van het zijn. Deze leer richt zich op het zoeken naar het zijn van de werkelijkheid in al zijn verschillende verschijningsvormen.
Met andere woorden: Biontologie is de leer van het zijn van alle levende wezens; de realiteit van de natuur van mensen, dieren en planten. De ultieme realiteit van de natuur is licht (biofotonen) en zonder licht is er geen leven mogelijk.

 

Wat zijn biofotonen?

Biofotonen zijn uiterst zwakke energetische lichtstralen, onzichtbaar voor het blote oog. Elk levend organisme straalt biofotonen uit, die met speciale apparatuur worden gemeten en beïnvloed.
Wetenschappelijk is aangetoond dat levende organismen via dit licht biochemische reacties in de cellen aansturen. Groei en stagnatie, differentiatie en uitwisseling van informatie tussen de cellen zijn dus gekoppeld aan licht. Onze cellen stralen licht uit met 100.000 impulsen per seconde. Van nature is dit licht krachtig gebundeld. De sterkte geeft informatie over de conditie van het gemeten organisme. Storende invloeden verzwakken het licht waardoor het een chaotisch karakter krijgt. Het gevolg is dat lichaamsfuncties verstoord raken en het zelfhelend vermogen ontregeld raakt, wat weer leidt tot ziekteverschijnselen.

 

Ordening en gezondheid tegenover chaos en ziekte

In de natuur vindt voortdurend entropie plaats. Entropie is zoiets als neiging tot chaos. Leven is alleen mogelijk door een hoge organisatiegraad. In alles wat leeft is dan ook een anti-entropisch principe aanwezig, een ordenende ‘kracht’. Dankzij deze ordenende werking is leven mogelijk. Zodra de ordening afneemt of verloren gaat worden we ziek.
De drager van deze ordenende kracht is het (laser)licht in ons lichaam.

De wetenschapper Prof. A. Popp, die onderzoek doet naar biofotonen in voeding zegt het volgende: "Biofotonen zijn lichtdeeltjes die in uw en mijn lichaam een wezenlijke rol spelen; wij zijn lichtwezens".

Er is ordening nodig in ons lichaam. Lichtdeeltjes, biofotonen, zouden deze ordening kunnen bewerkstelligen. Ordening betekent gezondheid! Ordening is afhankelijk van de kwaliteit en kwantiteit van licht in ons lichaam.

 

Wat is een biofotonen behandeling?

Een biofotonen behandeling focust zich op het stimuleren van het immuunsysteem en het bevorderen van de lichaamseigen geneeskracht. Deze behandeling is dus geen symptoombestrijding, maar richt zich op de oorzaak van deze symptomen en haalt die daar waar mogelijk weg zodat het lichaam weer in balans komt en zichzelf kan genezen.